Het formulier voor terugbetaling, alleen de Adverteerder professionele Verkoper :

In overeenstemming met artikel 53, titel VI, van het Wetboek van economisch recht een Koper kan worden gevonden onder de vorm, de aard van de storing voor om de op de website en binnen 14 dagen (de periode) na de aankoop.

De waiver formulier

(Gelieve in te vullen en dit formulier alleen in als u wilt om het contract te beëindigen.)

Let op : (de contactgegevens van de Adverteerder, heeft de Verkoper)

Ik/wij (*) u op de hoogte/notifions (*) hierbij mijn/onze (*) terugtrekking uit het contract van de verkoop van onroerend goed (*)/services (*) hieronder :

Besteld op (*)/ontvangen (*) :

Naam (s) Opdrachtgever(s) :

Adres (sen) van de Opdrachtgever(s) :

Handtekening (en) de Opdrachtgever(s) (alleen als de melding van dit formulier op papier) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

In te vullen on-line :